|start

Ameland in alle seizoenen

Ballum
De ‘Heren van Ameland’, het adellijke geslacht Cammingha, woonde vroeger (van de vijftiende tot de zeventiende eeuw) in Ballum. Waar vroeger hun kasteel stond ligt tegenwoordig het gemeentehuis van het eiland. Het slot van de heren van Cammingha is al lang verdwenen, de kapel bij hun kasteeltje is er ook (sinds 1832) niet meer, maar uit die kapel is wel een heel bijzonder preekgestoelte bewaard gebleven. Deze werd in 1604 gemaakt en is nog in gebruik in de Nederlands Hervormde kerk. Op het kerkhof van Ballum is de imposante grafkelder van Wijtzo van Cammingha.<<volgende>>>

Meer informatie? Ameland Internet - Website: www.ameland.org